na plný plyn s kráťa.cz

krata.cz arrow F ó r u m arrow Konference arrow Fazer akce arrow Plán 3. Setkání Fazer konfery 17. - 19.06.05

Plán 3. Setkání Fazer konfery 17. - 19.06.05

>
/div>
GP < top">/div>
"rig tr>
trd> r="0"Sexy latesýrobrázek vidkaždý jiný" > td> > tbrn.ic /> GP < top">">/div>
"rig tr>
trd>ig > td> > tbrn.ic 2--> "rig tr> trd>ig Nikd>Jnepřihlášen > td> > tbrn.ic 2--> "rig tr> trh"left" valign=Onlinetd> g tr> trd>ig Právě ai>čtoutbr>Hdeaé : 83 > td> > tbrn.ic /> GP < top">">/div>
<> endJié cesduly } ///h6> endJex na hobsah jen H2/h1> 1 barevli pruh jennnav">
trh"left" valign=Menutd> g tr> trd>ig H2--> trd> ekrata. td> rir="70%" align=>trd> eYAMAHA FAZ td> rir="70%" align=>trd> eMotor td> rir="70%" align=>trd> eČlán td> rir="70%" align=>trd> eLibové odka td> rir="70%" align=>trd> eF ó r u  eKonferen  e  e  e  eMoto td> rir="70%" align=>trd> eCzech Endurance C td> rir="70%" align=>trd> eMoto td> rtr> > td> > tbrn.ic />///h6> endJ1 barevli sloupec jen H2/h1> tr-> "rig tr> trd>< > tbrn.ic 2--> "rig tr> trh"left" valign=hway">kratth td> g tr> trd>Píše: tent="Petr Kríl "lny s"
Faztakt:lenové
to:hway"@ttp://kra>hway"@ttp://kr<;a.cz > td> > tbrn.ic
tkánků n,cu"y">tě kg> itl e/>tě kg> ExportMoto /2"> no">
příspěvkůove fóru"y">tě kg> itl e/>tě kg> Export Fórum7;a.czpo /2"> > td/h6><> SEARCH jennnav">
tinpu

Již po třetí se setkají členové e-mailové Fazer konference, aby osobně konfrontovali své názory okolo fejzru a zároveň utužili vazby v této početné skupině majitelůčd1V. Zranny Senalezneeatorip/cač Seprogramnalen]=" účastníků.

-> Přes pomísy vsob. Sezranzáměr skneuvedu,jev dí moroellnému reluv třád. Sea ubyonfrcímu limass znám v tuze varámci ence">e-mailové Fazer konf. Přesy vutua>, tat Sepokud budeeatmít chuťea čas kok třekli m můžeeatpřipoině. Kran stri vyčteeatv same=nímeprogramu.

tě kg>Pátekonfečervna06.tě kg> co" >zorem 16 hod.tpříjezd permísy vsn 3. Setranai>F Mladé Boresx ni. Potpříjezdu bude vybír poss/tektv hodnotě 200 Kč/, aba. Vng= skev zahrnuta 2x večeře, 2x snídaně, 2x sud piva,knealkoli poieea ubyonf. S. Zájemci o same=ní sprint perletišti zass/tí staronf po50kč zaa.cz - u. co" >p>Jodložení bagážatodjezd perkrátký koj>nazávodkevdnotlivců

Jázorí co" >kd>Jié co" >zerok užjevujdlouhýa.cz - ářský večertv druž pozábavě co/uly tě kg>Same=a 18ečervna06.tě kg> co" >8:00 snídaněáťa.uhehe// Ubude vniní budíček co" >8:30 s" cilá jízda d,a.uzea Škoda v Mladé Boresx niocyklholi vštěva co" >10:00 odjezd za.uzea směrrletiště Mimoň co" >11:00 závody Fazer kočníků ve sprintu perletišti Mimoň. Poevdana k rel=m, kd>Jvyhraieeideaup objd>Jdalšíh vsola. co" >14:00 odjezd perobědjd>JDoks co" >15:15 odjezd d>JDubé co" >16:30 pumpička v Dubé (začátekon+7]éh vježdě Sepo ageěchovce) co" >17:30 odjezd odkpumpički vaageěchově (vtpříe cě velkéh vvedraUbude odjezd dřívce< Jvykoupemana kv Harasově) -eprůjezd Kázořínský" údorím co" >19:00 i v/ww d,a.ísyavsn 3. S co" >19:30 večeře co" >20:30 vyhlášení výsledků sprintu aorozd. Sediplomů co" >21:00 n+7]áozábava co/uly tě kg>Nedě <17.června06.tě kg> co" >jok třekd>Jv devět probudí d, tane snídaniocypok třezačnou bront saki poky co" >11:00 odjééézd a smuo poloučení a kvšard zúčastněnými,tpřed. Seupomínkovýs">předmětůepokud ai>objd>vezeeat:-) c co/uly -> ZměazerrogramuJvyhrazena. Všes"ny časy jsouv tuze orip/cač S.

-> V ubyonf. Sknetétkávejeatžád>naluxus,errostě k00%ický vesnický barák. Protpříe c šlas]éh v téasí>objrronajatýknedaleký sál,strana kmůžemanutuas" ě. Sna bouvai>vemte spacá motokargest mot tanyknejsouv tiž ba,kaleepokud ai>h vvezmeea, kok objmož poai>h videa nit perzahr cě. Jesyonto kv m něk=" vejdouvfo libza.cz d>vorenýs">n bolenové předchozís">Fmaha -> Aaze>objrtřáda]áodí moOndu ai,tIrčeea ilitkuoroelli varoellné atmosféřbjrtdabypoav/teb Sepříeravě jokolenové loni>F Staníčeeren.

-oly Aktuálněá tivrzení účastníci:06.tě kg> o" >1x Staníč co" >2x Samčusovci co" >2x Šmukovci co" >2x Murphy´s family co" >2x Ondu@vci co" >1x Pavel Káchha , aby co" >2x Elfea Vlčice co" >2x lny ovci co" >1x Formis co" >2x Onduaea Irča co" >1x Karel Kadlubiec co" >1x Jirka -a.ísyní bez s" cít:-) co" >1x Vkona Matějů co" >1x Farky,(Lameo) co" >2x lamiea Radka co/oly
Dičetzřekltomuooetkánkuove fóru. (4epříspěvků)7;a.czpre>